Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Ontvangstproblematiek Omrop Fryslân (deel 3): een tussenbalans.

Columns

Inleiding: Graag had ik u verwend met het laatste deel in deze column-reeks, en de tijd een stuk korter gehouden tussen deel 2 en 3. Maar helaas. Maar eind augustus zal dan toch het langverwachte laatste deel komen.

Ik had zelf ook niet verwacht dat het er minimaal 4 zouden worden. En misschien is dát ook nog wel te optimistisch gedacht. U heeft al zo lang op dit deel moeten wachten omdat nog niet alle benodigde informatie door mij is ontvangen c.q. verkregen. Ik hoop dat dat eind augustus wél het geval is. Maar een tussenbalans kunnen we wel opmaken.

Stortvloed aan klachten
En die gaat niet zozeer over de Omrop, maar over de ontvangstproblematiek in zijn algemeenheid ná de start van de invoering van zero-base. Vanaf dat moment is er een stortvloed aan klachten gekomen over de slechte ontvangst van de diverse zenders. Centrale vraag: zijn deze klachten terecht?

Om daar een goed antwoord op te geven dienen we:
- inzicht in de oude situatie te hebben én
- te weten welke criteria aan de ontvangst van zenders gesteld worden.

De oude situatie.
Wat mij daar aan is opgevallen is dat men vaak klachten heeft als in de nieuwe situatie de zender niet meer in de achtertuin staat. Neem de Omrop en Radio West. Toen de zenders nog in resp. Jirnsum en Den Haag stonden behoefden de luisteraars in de directe nabijheid van de masten weinig of niets te doen voor een goede ontvangst. Het signaal knalde bij wijze van spreken de speakers uit. Na de invoering van zero-base stond de zender in resp. Smilde en Rotterdam. Ja, dan gaat die luxe situatie niet meer op en wordt men verondersteld iets meer te doen dan het aan/uit knopje te bedienen.

Of Radio1. Ineens zijn er klachten over de ontvangst. En die zijn alleen maar in het gebied waar nu Radio1 op 98,90 MHz (zender Lopik, Gerbrandytoren) is te ontvangen. Daarvoor was radio 1 te horen op zenders in Arnhem, Loon op Zand, Rotterdam en Haarlem.

Gek genoeg hebben de luisteraars van radio 2 en 3 ( van zender Lopik) in die gebieden geen problemen. Terwijl nu toch de situatie voor radio 1 daarmee gelijk is getrokken. Maar omdat de publieke omroep ergens in een hoekje in de schuur een dekkingsgat ontdekte zou en moest de 98,90 MHz naar Radio1. Zo geschiedde. En dan nu nog "zeuren"?

De politiek.
Hoe gaat de politiek met de ontvangstproblemen om? Niet gehinderd door maar enige kennis doet men uitspraken waar de honden geen brood van lusten. Joop Atsma (CDA) is ineens gek op het Hollandse lied gezongen door aanstormend talent dat wordt uitgezonden door piraten die zich met name ophouden ten noorden en oosten van de voormalige Zuiderzee. Hier slaan Joop en de zijnen natuurlijk de plank volledig mis. Als er één soort omroep is die aan deze muziek aandacht moet besteden is dat wel de P u b l i e k e  O m r o e p. Vul zelf maar in of dat nou op landelijk of regionaal niveau moet gebeuren. Maar 1 ding is zeker: dáár hoort die muziek thuis. En dat men die muziek niet wil uitzenden heeft een commerciële achtergrond. Die zou er niet mogen zijn want we hebben het hier wel over de P u b l i e k e  O m r o e p!
Tipje: als je die muziek dan toch héél ver weg wilt stoppen, radio-recycle bin 747 AM iets?

Laurens-Jan Brinkhorst (D'66) wil dat de ontvangstproblemen van de publieke regionalen en Radio1 vòòr 1 oktober aanstaande worden opgelost. En ja, daar hebben we een probleem: want er zijn vrijwel geen ontvangstproblemen. Natuurlijk zijn er her en der wel wat dekkingsgaatjes. Als je gaat zoeken is er altijd wel iets te vinden.

Vervolgstappen ná criteria.
Vandaag (vrijdag 19 juli 2003) staat de Omrop voor de Haagse rechtbank. Naar mijn mening te vroeg. Ik ga waarschijnlijk wel even kijken naar dat spektakel.

Waar het in deze discussie om gaat zijn de criteria waaraan een signaal dient te voldoen. Die criteria zijn er, dat is zeker. Welke dat zijn leest u de volgende keer, evenals mijn mening daarover. Bijstellen of niet? Het blijft spannend. Met alles wat er nu gebeurt blijven we vervallen in de fouten van het verleden. En willen we er blijkbaar ook niet van leren. Doe wat aan de oorzaken van problemen en concentreer je niet alleen maar op de gevolgen daarvan.
Eric. 

Gerelateerde Artikelen