Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Minister onderzoekt herindeling regionale DAB+netten

DAB

Minister kamp van Economische Zaken onderzoekt of de regionale DAB+netten in Nederland anders kan worden ingedeeld. Dit schrijft Kamp in een brief aan de kamer. Een herindeling zit er echter op korte termijn niet in.

Minister onderzoekt herindeling regionale DAB+netten Momenteel hebben de regionale publieke en commerciële omroepen de beschikking over een bovenregionaal kavel (laag 4), bestaande uit 5 allotments: Randstad (8A), Noordwest (9D), Oost-Noord (6B), Zuid (7A) en Zuidwest (9D).

Huidige indeling niet optimaal
Deze indeling sluit echter totaal niet aan bij de indeling van de regionale radiostations. In veel gevallen is de dekking van de regionale publieke omroepen flink groter dan hun verzorgingsgebied. Zo moet Radio Gelderland via maar liefst drie allotments uitzenden. Hierdoor is het radiostation voor de provincie Gelderland in vrijwel heel Nederland via DAB+ te ontvangen. Alleen in Zeeland en Friesland is geen dekking.

Ook voor de regionale commerciële omroepen (NLCO) sluit de huidige indeling niet aan op de dekking van haar FM-kavels. Het gevolg is dat bijvoorbeeld op de allotments in de Randstad en Oost-Noord maar liefst drie keer RADIONL te ontvangen is, waarvan twee keer (op de reclame na) hetzelfde programma. Het derde programma wijkt slechts enkele uren per dag af.

Daarnaast is het de vraag of het noodzakelijk is dat Grunn FM ook in Gelderland te ontvangen is of Qmusic Limburg in Midden-Brabant.

Vanaf september wordt de situatie nog inefficiënter als aan elk regionaal FM-kavel DAB+capaciteit gekoppeld wordt. Nu heeft elke vergunninghouder slechts één plek per allotment.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit om een aantal vergunningen voor digitale radio-omroep (DAB+) te veilen, stelden fracties van de VVD, CDA en SP onder meer vragen over de huidige indeling van de regionale DAB+netten.

Onderzoek naar eventuele herindeling
Minister Kamp laat weten dat er gekeken gaat worden naar een herindeling: “Op dit moment ben ik bezig om in samenspraak met de sector, een visie op omroepdistributie na 2022 vast te stellen. Ook een eventuele herindeling van het digitale spectrum maakt daar deel vanuit. De medewerkers van het ministerie voeren daartoe reeds gesprekken met de marktpartijen, waaronder de radiosector. De gesprekken zullen in de komende maanden worden voortgezet en geïntensiveerd.”

Volgens Kamp werd uit het rapport van Kwink naar digitale etherradio al duidelijk dat er andere wensen zijn: “De niet-landelijke commerciële radiostations en regionale publieke omroepen (ROOS) hebben bij de totstandkoming van het rapport aangegeven dat de huidige indeling en samenstelling in laag 4 (bovenregionaal kavel) niet optimaal is. In het rapport is dan ook de aanbeveling opgenomen om op langere termijn, binnen de daarvoor geldende juridische randvoorwaarden, te streven naar een betere indeling van de digitale laag 4.”

Langdurig proces
Toch gaat het mogelijk nog jaren duren voor er een andere indeling komt. “Een dergelijke herindeling van het digitale spectrum vergt een uitvoerig onderzoek en nationale standpuntbepaling alvorens internationale onderhandelingen te starten,” vervolgt Kamp. “De ervaring leert dat internationale onderhandelingen langdurige processen zijn.”

Maar niet alleen internationaal moet er onderhandeld worden, ook met de radiostations moeten afspraken gemaakt worden. “Een andere indeling van het digitale spectrum, nog los van de vraag of daartoe ruimte is bij verlenging van de bestaande vergunningen, vergt ook medewerkingen van alle partijen die gebruik maken van dit spectrum, hetgeen niet eenvoudig is,” aldus de minister “De uitkomsten van een dergelijk herindeling zijn niet te realiseren op korte termijn en een eventueel uitstel van de veiling draagt daar dan ook niet aan bij.”

Nederland heeft momenteel al een DAB+kavel dat beter aansluit op de dekking van de regionale omroepen. Deze is echter vergund aan MTVNL. Dit kavel is opgedeeld in negen allotments. [Radio.NL]

Gerelateerde Artikelen