Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Kamer wil betere verstandhouding tussen radiosector en AT

Medianieuws

Er moet een betere verstandhouding komen tussen de radiosector en etherwaakhond Agentschap Telecom (AT). Dinsdag heeft de Tweede Kamer hierover een motie aangenomen die was ingediend door Astrid Oosenbrug (PvdA) en Remco Bosma (VVD).

Kamer wil betere verstandhouding tussen radiosector en AT Volgens de indieners is de verhouding tussen de radiosector en het AT de afgelopen periode verslechterd. Hierdoor blijven dossiers als helikoptermetingen en regiogerichtheid onopgelost.

Helikoptermetingen
Het AT liet in het najaar van 2012 diverse zenddiagrammen en vermogens controleren door middel van een zogenaamde helikoptermeting, waarbij de nodige overtredingen werden geconstateerd.  Maar nog altijd loopt er een flinke discussie tussen de radiosector en het AT over de betrouwbaarheid van deze metingen. Afgelopen najaar is besloten om deze meetmethode extern te laten controleren.

Regiogerichtheid
Maar ook regiogerichtheid is een hoofdpijndossier. Het AT handhaaft sinds september 2016 op regiogerichtheid. Niet-Landelijke Commerciële Omroepen (NLCO), oftewel regionale commerciële radiostations, dienen via hun FM-kavels een bepaald percentage aan regiogerichte programma’s aan te bieden.

Deze percentages hebben de vergunninghouders bij de veilingen in 2003 en 2008 zelf mogen bepalen en verschillen daarom per kavel. De percentages lopen uiteen van 10 tot 64%.

Maar diverse vergunninghouders zijn het niet eens met hoe het AT deze regels hanteert. De NLCR, de branchevereniging voor Nederlandse niet-landelijke commerciële radiostations, bood daarop in december een zwartboek over de handelswijze van het AT aan de Tweede Kamer aan.

Het AT reageerde hierop door te stellen dat de radiostations wisten waaraan zij begonnen toen ze voor verlenging van hun FM-vergunningen kozen. Het AT moet handhaven na een gerechtelijke uitspraak.

Overigens heerst er binnen de NLCO wereld flinke verdeeldheid. Onlangs stapten enkele vergunninghouders uit de NLCR, omdat zij het niet eens zijn met het beleid van de branchevereniging. Dit beleid lijkt grotendeels bepaald te worden door een partij uit het noorden van het land die de meeste kavels vult.

Oplossing noodzakelijk
Oosenbrug en Bosma stellen dat “een oplossing van die dossiers en normalisatie van de relaties dringend gewenst zijn, mede met het oog op de digitalisering en innovatie in het radiolandschap en de daarvoor benodigde etherruimte.

Daarom wordt verzocht “het overleg tussen de radiosector en het agentschap met ambitie te hervatten en de aankomende zes maanden te gebruiken om te komen tot concrete oplossingen welke voor zowel de sector als het Agentschap Telecom bruikbaar zijn.

Tevens wordt verzocht “om, binnen een periode van twaalf maanden na heden een genormaliseerde, gedejuridiseerde en volwassen toezichtrelatie tot stand te brengen.” [Radio.NL]

Gerelateerde Artikelen