Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Regionale omroep blijft voorlopig zelfstandig en onafhankelijk

Medianieuws

De regionale omroepen moeten ook in de toekomst vanuit hun eigen identiteit maximaal invulling kunnen geven aan de publieke media-opdracht in de regio. Dat moeten ze vanuit een zelfstandige én onafhankelijke positie kunnen doen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van OCW in zijn visiebrief over de toekomst van het publieke mediabestel.

Door nauwere samenwerking met elkaar, met de landelijke omroep en met andere regionale mediabedrijven kan volgens de bewindsman de journalistieke slagkracht binnen de regio groter worden. Roos, de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking wat de belangen van de 13 publieke regionale omroepen in Nederland behartigt, juicht de koers van het kabinet in de brief toe en onderschrijft de opdracht van de staatssecretaris om nog doelmatiger met publieke middelen om te gaan zodat het geld primair ten goede komt aan de journalistiek en het programma-aanbod.

Het regionale programma-aanbod gaat over de directe leefwereld van de kijker en luisteraar. Verslaggeving van evenementen, berichtgeving bij calamiteiten en aandacht voor allerhande maatschappelijke ontwikkelingen, gemaakt in de eigen ‘couleur locale’, dragen bij aan de leefwereld en verbondenheid in de regio. Regionale omroepen hebben een spilfunctie als het gaat om regionale journalistiek en leveren een bijdrage aan de democratie door de controle van de macht op lokaal en regionaal niveau.

Het aantal journalisten van zowel de regionale omroepen als de dagbladen is de laatste jaren echter fors afgenomen. De staatssecretaris vindt de slagkracht van de regionale omroepen nu te beperkt om alle veranderingen in het medialandschap het hoofd te kunnen bieden. Hij wil naar een slagvaardigere en efficiëntere regionale omroep, waarbij de bezuinigingen niet ten koste gaan van het programma-aanbod, onder andere door het standaardiseren van techniek en innovatie bij de regionale omroep.

ROOS-voorzitter Jack de Vries: “De brief is een belangrijke erkenning van de bijzondere positie van de regionale omroep voor de regionale en lokale berichtgeving en ik onderschrijf zeer de noodzaak van het plan dat de staatssecretaris van ROOS verwacht.” Ook is De Vries blij dat de discussie over de integratie van de regionale omroep binnen de landelijke omroep van tafel is: “Regionale programmering is pas regionaal als het vanuit de regio gemaakt wordt.

Door de regionale omroep onafhankelijk van de landelijke omroep georganiseerd te houden wordt het unieke karakter van het programma-aanbod van de regionale omroep gewaarborgd terwijl er ook een nauwe inhoudelijke samenwerking tussen beide kan plaatsvinden. Op deze manier kan ook de noodzakelijk samenwerking met de regionale partners als dagbladen of maatschappelijke en culturele instellingen in de verschillende regio’s op maat worden aangegaan.” [Radio.NL]

Gerelateerde Artikelen