Kies je favoriete radiostation

Dossiers

Programmaraden & GOD TV

Columns

Daar gaan we weer. De programmaraad van het Gooi heeft besloten om GOD TV te adviseren in het standaardpakket. Gelukkig niet het basispakket (wat door Casema verplicht moet worden opgevolgd), maar het standaardpakket. De reden? Er waren een paar honderd reacties binnengekomen op die zender. Mag ik even zo vrij zijn om te vragen waar die reacties vandaan komen? Ik kan het namelijk wel raden. Er zijn in Nederland recentelijk een aantal organisaties opgericht die zich tot doel hebben gesteld ‘christelijke’ televisie, zoals GOD TV en TBN Europe, op de kabel te krijgen. En die organisaties zijn ook niet allemaal even fris.

Het is uiteraard volstrekt overbodig om te articuleren dat deze belangengroeperingen niet bepaald tot de categorie atheïsten behoren. Anders omschreven: de belangengroeperingen bestaan uit mensen die nogal streng in de leer zijn. Fundamentalisten dus. Die hun eigen religie bij anderen door de strot proberen te drukken door zo veel mogelijk fundi TV-kanalen op de kabelnetten in Nederland te krijgen. Dat is uiteraard hun goed recht. Het mag in Nederland. We leven immers in een democratie.

Maar toch wil ik even citeren van de website van de organisatie Creator Vision, die zich tot doel heeft gesteld ‘christelijke’ televisie in geheel Nederland op de kabel te krijgen.

“In elke oorlog is goede communicatie van het grootste belang. De communicatiemiddelen van de vijand behoren tot de eerste doelen. Als televisie- radio- en radarstations vernietigd of in handen gekregen zijn, is de strijd al half gestreden. Het uitwisselen van berichten tussen vijandige troepen wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt en de media kunnen niet meer worden gebruikt voor het voeren van propaganda.

Je kunt hieraan een parallel trekken naar de geestelijke strijd. (…) Nu lijkt het tijd om in Nederland goed toegeruste verbindingstroepen te stationeren met als doel om de media te winnen voor Gods Koninkrijk. Uit een locale handtekeningenactie van Christengemeente Harvest uit Leidschendam (zie Charisma april 2001) is een landelijk support platform ontstaan, dat locale initiatieven wil ondersteunen en ontketenen op het gebied van christelijke televisie. In het verleden hebben locale inspanningen om de GOD Channel of TBN europe op de kabel te krijgen soms geleid tot succes.”

Nuff said? Blijft de vraag waarom programmaraden niet wat weerbaarder zijn tegen dit soort situaties. Want stel dat er nu een actiegroep zou opstaan die gaarne Al Manar op de Nederlandse kabelnetten zou willen zien. Ja, dan staat heel Nederland op zijn achterste beentjes. Terecht, want Al Manar is nu niet bepaald de meest frisse TV-zender. De strip Fokke & Sukke wist dan recentelijk nog treffend neer te zetten. ‘Fokke & Sukke verzorgen de jongerenprogrammering van Al Manar”. Vlak daaronder: “De jihad komt naar je toe deze zomer! Aanstaande woensdag blaast [naam] zichzelf op in discotheek Het Anker in ..”. Vette knipoog naar Veronica, natuurlijk.

Ziet u de analogie? Creator Vision roept nu nog net niet op tot het gebruiken van geweld, iets wat Al Manar wel min of meer doet, maar het taalgebruik van deze dubieuze club is nu niet bepaald vredelievend. Waarom trappen verschillende programmaraden er dan toch in?

Gebrekkige informatievoorziening is natuurlijk een hoofdreden. Ze weten simpelweg niet dat er belangengroeperingen zijn die hun fundi-TV zenders op de kabel proberen te krijgen. Blijkbaar hebben ze ook nog nooit naar dergelijke kanalen gekeken. Iets wat ik ze overigens nog niet eens zo extreem kwalijk kan nemen, aangezien een weldenkend mens dat nog geen vijf minuten uit kan houden.

Neemt niet weg dat bij de aantallen reacties die bijvoorbeeld de programmaraad van ’t Gooi heeft gehad er toch alarmbellen hadden moeten rinkelen. Ze hebben namelijk 479 reacties binnengekregen over GOD TV. Daar zaten, naar eigen zeggen, ook een aantal reacties tussen van mensen die waarschuwden dat het een nogal extreme zender betreft. Ter vergelijking: de tweede op de lijst met stations waar de meeste reacties op binnen kwamen, betrof Discovery Channel, met welgeteld 17 reacties. Ik corrigeer mijzelf even: hier hadden geen alarmbellen moeten gaan rinkelen, hier had het luchtalarm moeten gaan loeien in de hoofden van de leden van de programmaraad.

Het is jammer dat de betreffende programmaraad niet even met de nodige scepsis heeft gekeken naar de reacties. En het is bijzonder jammer dat ze de opmerkingen over het inhoudelijke karakter van de betreffende zender niet wat serieuzer heeft genomen. Als Casema nu niet ingrijpt, zit kabelkijkend Nederland in ’t Gooi binnenkort opgescheept met een zwaar dubieuze zender. Anderzijds er nog nooit serieus gewezen op het bestaan van Creator Vision. Alhoewel de programmaraad van ’t Gooi wat steken heeft laten vallen, is het niet reëel de schuld volledig bij hen neer te leggen.

Het lijkt mij dat er hier een schone taak ligt voor een organisatie die opkomt voor de programmaraden. Met een redelijk neutraal bericht (dus niet zo subjectief als bovenstaande lap tekst) middels een nieuwsbrief en een website heb je een redelijk deel van de programmaraden bereikt. Wijs ze gewoon even op het bestaan van Creator Vision en hun modus operandi. Daar doe je de kabelkijker in Nederland een groot plezier mee.

Michiel van Diesen

Gerelateerde Artikelen